17-18.01 akcja "Pobyt tolerowany" w Warszawie

17-18.01 akcja „Pobyt tolerowany” w Warszawie

„Pobyt tolerowany” to termin prawny opisujący formę ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, może legalnie przebywać na terytorium obcego państwa. Pobyt tolerowany to niepewne jutro, łączące aspekty uchodźczej przeszłości i teraźniejszości.

Pobyt tolerowany to stan pozornej ochrony i bezpieczeństwa. Akcja oparta na wywiadach z uchodźcami w Polsce porusza kwestie najistotniejsze dla ich losu – absurd i obłudę systemu, zależności polityczne, ograniczenia prawne, powracające wspomnienia i tęsknotę za rodziną, krajem, normalnością. Miejsce gry – prywatne mieszkanie – staje się przestrzenią deziluzji i spotkania, nie tylko z prawdą swoistych świadectw, ale także ze współuczestnikami akcji i samym sobą. Rozmowę po przedstawieniu poprowadzi Agata Diduszko-Zyglewska (Krytyka Polityczna).

MÓW ZA SIEBIE: POBYT TOLEROWANY

Weronika Fibich, Ewa Łukasiewicz i Teatr Szwalnia (Łódź)

Prezentacja odbędzie się w ramach kolejnej odsłony MÓW ZA SIEBIE – cyklu prezentacji projektów nieinstytucjonalnych, które stanowią jawnie osobistą wypowiedź twórców, wyrażają indywidualny punkt widzenia, własną interpretację rzeczywistości. Kuratorką cyklu jest Zofia Dworakowska.

Uwaga – akcja odbywa się w prywatnym mieszkaniu, którego adres zostanie podany na www.instytut-teatralny.pl.

Terminy:

17 stycznia, godz. 18:00, 20:00

18 stycznia, godz. 18:00, 20:00

Rezerwacja:

, tel. 791 877 377

MÓW ZA SIEBIE to cykl prezentacji twórców, dla których podstawową formą i środowiskiem pracy jest grupa teatralna. W ramach projektu pokazywane są przedstawienia grup pochodzących z różnych stron Polski, od 2014 roku były to m.in. Teatr Brama (Goleniów), Teatr Chorea (Łódź), Teatr Porywacze Ciał (Poznań), Teatr Realistyczny (Skierniewice), Teraz Poliż (Warszawa). Ich twórczość – podejmowane tematy, estetyka przedstawień, metody pracy, a także sposób funkcjonowania – forma instytucjonalna, miejsce pracy, czas trwania – są bardzo zróżnicowane. Łączy je to, że zazwyczaj stanowią jawnie osobistą wypowiedź twórców, wyrażają indywidualny punkt widzenia, własną interpretację rzeczywistości.

Celem projektu mów za siebie jest rozpoznanie różnorodności środków wyrazu i praktyk polskich grup teatralnych, a tym samym ujawnienie często niedostrzeganych zróżnicowań na mapie teatralnej Polski i nasycenie jej nowymi szczegółami.

kuratorka: Zofia Dworakowska

Twórcy:

Koncepcja i realizacja, scenariusz, prowadzenie wywiadów z cudzoziemcami: Weronika Kibic
Narrator akcji, scenariusz : Ewa Łukasiewicz
Instalacje: Justyna Rochala
Materiał video: Grzegorz Habryn (PSM)
Zdjęcia i materiał video z udziałem rodziny cudzoziemców: Ewa Ciechanowska
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Montaż audycji radiowej, gromadzenie materiałów, organizacja i promocja projektu: Patrycja Terciak
Gromadzenie materiałów, organizacja i promocja projektu: Elżbieta Mentel, Katarzyna Skręt
Konsultacje merytoryczne, tłumaczenia: Joanna Paliwoda-Szubańska
Szczególne podziękowania dla rodziny cudzoziemców (z Czeczenii) – Luizy i Adama z dziećmi Khedą, Abdulem, Mediną, Aiszą oraz Eliną.