zwykła czcionka większa czcionka drukuj
szukaj

Teatr w teorii

O teatrze powstają różne publikacje. Przeważnie dotyczą one jednak omówienia dramatów czy też stanowią zbiór tekstów danego twórcy. Rzadziej natomiast zdarza się książka traktująca o czystej teorii teatru, kompilująca wszystkie jego elementy w sposób skrócony, a jednocześnie na tyle rzetelny i przystępny, że czyta się ją z przyjemnością.

Przygotowany w tym roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego skrypt, skierowany (jak mówi tytuł) do studentów kulturoznawstwa, to właśnie zbiór wszystkich podstawowych i najważniejszych informacji, definicji i podziałów dotyczących teatru. We wstępie Ewa Wąchocka zaznacza, że powinien być on raczej potraktowany jako szkic, pewna sugestia do dalszych poszukiwań i pogłębiania wiedzy o teatrze, ponieważ nie ma oczywiście możliwości dokładnego opisania teoretycznych aspektów teatru, można to zrobić jedynie w zarysie, który będzie stanowił źródło podstawowych informacji.

Widowisko - teatr - dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Skrypt został podzielny na sześć działów: Teatr wśród społecznych i artystycznych praktyk performatywnych, Antropologia widowisk - antropologia teatru, Morfologia przedstawienia teatralnego, Wielopodmiotowość sztuki teatru, Dramat oraz Elementy życia teatralnego. W każdym z nich znajdują się stosowne podrozdziały. Wszystkie terminy opisane są w sposób skondensowany i skrótowy, wybrane są najważniejsze informacje na temat początków teatru, jego funkcjonowania w społeczeństwie, rzeczywistości teatralnej, postaci aktora oraz poszczególnych części dramatu. Definicje terminów uzupełniane są, podanymi w ramkach, cytatami, m.in. ze "Słownika terminów teatralnych" Patrice'a Pavisa. Przy każdym rozdziale podana jest jego autorka, a na końcu znajduje się bibliografia zawierająca wszystkie uwzględnione w skrypcie publikacje oraz indeks nazwisk. Całość zredagowana jest w sposób przejrzysty (np. terminy są w tekście wyróżnione, w razie potrzeby znajdują się także odsyłacze do innych części skryptu) i napisana językiem, który przystępnie przekazuje teoretyczną wiedzę na temat szerokiego zjawiska, jakim jest teatr.

Jest to bardzo dobra i ważna pozycja, która systematyzuje wiedzę, pozwala utrwalić podstawy i w jednym miejscu skupia to, co najważniejsze i najbardziej elementarne - niezbędne podstawy, które pozwalają na oswojenie się z teatrem od strony czysto teoretycznej.

Joanna Marcinkowska
Teatralia Zielona Góra
7 września 2010

"Widowisko - teatr - dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa"
red. Ewa Wąchocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP