zwykła czcionka większa czcionka drukuj
szukaj

Carne vale

Karnawał - okres kojarzący się z gorącymi rytmami samby tańczonej w Rio de Janeiro albo maskami weneckimi, ma również swoje polskie oblicze. Zapusty1, bo to właśnie je mam na myśli, były w Polsce czasem, który idealnie opisuje cytat pochodzący z Pani Twardowskiej Adama Mickiewicza: "tańce, hulanki, swawola".

Temu, jednemu z najweselszych okresów w roku na polskiej wsi, towarzyszyły zabawy w karczmach, kuligi, pochody przebierańców i liczne spotkania towarzyskie, w trakcie których niezamężne dziewczęta poszukiwały kandydatów na małżonka. Można uznać, iż celem tych spotkań było "wyszumienie się" tak przed okresem postu, jak i ciężkiej pracy w kolejnych miesiącach roku (zima to wszak okres uśpienia przyrody). Ponadto wszelkie tego typu zabawy pomagały w zjednoczeniu się społeczności.

Faktem jest, że wspólne spędzanie czasu służy umacnianiu więzi międzyludzkich i to nie tylko tych z najbliższego otoczenia. Szczególny rodzaj zażyłości może pojawić się również między obcymi sobie osobami, pod warunkiem jednak, że znajdują się w tym samym miejscu i czasie oraz w takiej samej, na przykład - teatralnej, sytuacji. Zwolennicy niektórych teorii uważają, że w trakcie spektaklu pomiędzy zgromadzoną na widowni publicznością wytwarza się specyficzny rodzaj relacji, który sprawia, że nieznani sobie ludzie na chwilę stają się "społecznością". Pomaga w tym zwłaszcza ten niezwykły moment, kiedy po jednej stronie rampy scenicznej znajduje się zespół aktorski, a po drugiej publiczność, która zostaje zanurzona w jednoczącej, aczkolwiek zanikającej we współczesnym teatrze, ciemności.

Trwający właśnie karnawał jest doskonałą okazją do tego, aby w praktyce sprawdzić wspomnianą powyżej teorię. A ponieważ odbywa się zimą (skądinąd mającą w tym roku oblicze wiosenno-jesienne), zalecamy dużo śmiechu, który posiada terapeutyczną moc uzdrawiania duszy i ciała. Do teatru wybierzmy się zatem na przykład na komedie, ale tylko te dobre, oczywiście.

W najnowszym numerze naszego magazynu można przeczytać, między innymi, pierwszą recenzję spektaklu zaprezentowanego na trwającym właśnie piątym Katowickim Karnawale Komedii. Ponieważ jest to przegląd spektakli z całej Polski, mamy nadzieję, że i kolejnymi tekstami wytyczymy mapę przedstawień wartych obejrzenia i prowokującymi Państwa śmiech.

Magdalena Czerny
Teatralia Śląsk
Nr 4 (4)
30 stycznia 2012

1 Por. R. Hryń-Kuśmierek, Polskie zwyczaje świąteczne, Poznań 2000.

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP