zwykła czcionka większa czcionka drukuj
szukaj

Teatr wczoraj, dziś i jutro

"Teatr - media - kultura" to książka ważna nie tylko dla osób zainteresowanych teatrem i jego historią, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą osadzić teatr w szerszym, nowoczesnym kontekście.

Autorami artykułów zamieszczonych w książce są naukowcy z uniwersytetów w Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Częstochowie, zaś cały tom został poświęcony profesor Eleonorze Udalskiej, założycielce i długoletniej kierownik Zakładu Wiedzy o Teatrze w Uniwersytecie Śląskim, która w 2006 roku obchodziła pięćdziesięciolecie swej pracy.

Tom jest hołdem pięknym i niezwykle ciekawym, wzbogaconym o zdjęcia omawianych spektakli, projekty dawnych kostiumów oraz bibliografię prac Eleonory Udalskiej z lat 1967-2005. Ten ostatni dodatek stanowi łakomy kąsek dla wszystkich, którzy przygotowują teatrologiczne rozprawy i szukają interesujących źródeł.

Teatr - media - kultura WYDAWNICTWO UŚ

Wszystkie artykuły poruszają sprawy ważkie dla miłośników sztuki w ogóle, stawiają pytania, które nierzadko zadają sobie odbiorcy dzisiejszych przekazów medialnych. Czwartą część książki (a jest ich w sumie pięć) zatytułowano "Od telewizji do Internetu", co pozwoliło autorom na ujęcie spraw dotyczących teatru z zupełnie nowej perspektywy, otwarcie się na współczesność, ale też pamiętanie o korzeniach.

Bardzo ciekawy jest artykuł Doroty Fox zatytułowany "Teatry kontra iluzjony w dwudziestoleciu międzywojennym", traktujący o relacjach pomiędzy teatrem a kinem. Co o "starym" teatrze, a co o "nowej" IX Muzie myśleli wielcy tamtej epoki? Jakie projekcje filmowe wówczas wyświetlano? Na te i inne jeszcze pytania odpowiada rzeczony tekst - a pewną jego kontynuacją może być rozprawa Jana Ciechowicza pt. "Ich troje. Telewizja jako osoba dramatu", która traktuje o sprawach nam bliższych, z ostatnich lat.

O wysiłku i - trudno o tym nie wspomnieć - przychylności redaktorów tomu świadczy przejrzysty indeks osobowy, który bardzo ułatwia penetrację tekstów. Możemy więc traktować tę książkę jako swoisty leksykon - o treści rozbudowanej, analitycznej, świadczącej o wielkiej erudycji autorów.

Dorota Fox napisała we wstępie: "Naszym wspólnym zamierzeniem jest więc interdyscyplinarne (antropologiczne, teatrologiczne, kulturoznawcze) spojrzenie na formy współczesnej komunikacji, w których jako podmiot, środek przekazu lub w inny sposób uczestniczy teatr". Myślę, że cel został zrealizowany pomyślnie, o czym świadczy niemożność oderwania się (sic!) od tej książki. Każdy kolejny artykuł intryguje nietuzinkowym tytułem i pierwszym akapitem, a potem są już kolejne, kolejne, kolejne... Ktoś mógłby zapytać, co też nęcącego jest w nudnych (wydawałoby się), przydługich i sztywnych wywodach. Ano właśnie - to, że nie wszystkie takie nudne, przydługie i sztywne być muszą.

Polecam wszystkim, którzy zastanawiają się czasem, gdzie pośród serwowanej nam na co dzień medialnej papki jest miejsce dla teatru.

Marta Wąsik
Teatralia Wrocław
25 czerwca 2009

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
"Teatr - media - kultura"
red. Dorota Fox i Ewa Wąchocka
Katowice 2006

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP