III Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych PRZEZ DOTYK Częstochowa

III Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych
"Przez dotyk"
Częstochowa - Teatr im. Adama Mickiewicza

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Przez dotyk obiektywem"

I. O konkursie

Konkurs Fotograficzny "Przez dotyk obiektywem" pomyślany jest jako wydarzenie towarzyszące III Międzynarodowemu Przeglądowi Przedstawień Istotnych "Przez Dotyk", organizowanemu w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i trwa przez cały czas festiwalu, czyli od 22 do 27 września br. Celem konkursu jest skłonienie widzów i uczestników festiwalu do przedstawienia swojego spojrzenia na wydarzenia związane z przeglądem oraz do uchwycenia i zobrazowania istoty hasła przewodniego festiwalu. Ponadto jest okazją do czynnego włączenia się i współtworzenia festiwalowego życia i rozszerzenia granic teatru poza instytucjonalne mury.

II. Zasady uczestnictwa
a. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla widzów i uczestników MPPI oraz wszystkich osób zainteresowanych, amatorsko parających się fotografią.

b. Tematyka prac
Tematem konkursu jest treść przewodniego hasła festiwalowego, czyli "Przez dotyk". Prace powinny przedstawiać autorską interpretację hasła, oparta na wszelkich skojarzeniach i nawiązaniach, niekoniecznie ściśle związanych z teatrem. Prace mogą być inspirowane tematyką spektakli przedstawionych w ramach III MPPI. Uczestnik konkursu ma prawo fotografować wydarzenia związane z festiwalem odbywające się poza teatrem, np. happeningi, spotkania z twórcami, etc., jeśli uzna, że ilustrują one hasło festiwalu. Nie powinny to być jednak zdjęcia typowo reportażowe.
Uwaga! Organizatorzy konkursu nie wyrażają zgody na fotografowanie prób i spektakli oraz widzów w budynku teatru.

c. Kwestie techniczne
Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przedstawienia od trzech do pięciu prac. Fotografie powinny być podpisane pseudonimem nie zdradzającym imienia, ani nazwiska uczestnika konkursu. Do prac należy dołączyć w osobnym pliku opatrzonym pseudonimem, dane kontaktowe uczestnika: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail.
d. Terminy zgłoszeń
Prace można zgłaszać przez cały czas trwania konkursu aż do ostatniego dnia, czyli 27 września do godziny 16.00, wysyłając je mailem na adres:

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się ostatniego dnia festiwalu, w teatrze, po ostatnim spektaklu.
e. Komisja
Członkami komisji rozstrzygającej o wynikach konkursu są przedstawiciele redakcji "Teatraliów", oraz Teatru im. A. Mickiewicza.
Ocenie podlegać będą jakość i technika wykonanych prac oraz ich związek z tematyką konkursu.

III. Nagrody
Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone podwójnymi zaproszeniami na listopadowe Teatrobranie.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną przedstawione na wystawie podczas kolejnej edycji MPPI.
Prace Laureatów trzech pierwszych miejsc zostaną opublikowane na stronie teatru oraz Teatraliów.

IV. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Internetowy Magazyn Teatralny "Teatralia" oraz Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP