dołącz do nas

Fb-Button

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o nadsyłanie niepublikowanych wcześniej tekstów oraz wypełnionego formularza na adres:

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Nie uzasadniamy powodów niepublikowania tekstów i nie zwracamy materiałów niezamówionych. Przedruk artykułów, wykorzystanie tekstów w całości lub we fragmentach możliwe jest jedynie za zgodą Redakcji.

Aktywnym współpracownikom gwarantujemy legitymacje prasowe, bezpłatne wejściówki do partnerskich teatrów oraz zaświadczenia o praktykach.

Współpraca z Redakcją ma charakter non-profit.

Redakcja serwisu nie odpowiada za materiały informacyjno-reklamowe nadesłane przez organizatorów wydarzeń.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

SITEMAP