To Begin / To Go On / To The End. Warsztaty mistrzowskie z Timem Etchellsem, kuratorem Idiomu New World Order Malta Festival Poznań

To Begin / To Go On / To The End. Warsztaty mistrzowskie z Timem Etchellsem, kuratorem Idiomu New World Order Malta Festival Poznań

To Begin / To Go On / To The End to warsztaty mistrzowskie, których celem jest przyjrzenie się konstrukcji dramatycznej oraz organizacji budowy scenografii, zmian i wniosków. Przez dwa dni uczestnicy pracować będą nad powyższymi zagadnieniami realizując serię krótkich zadań praktycznych oraz wspólnie omawiając i opracowując pomysły. Poza rozwijaniem umiejętności praktycznych i wrażliwości, warsztaty mają również na celu przekazanie uczestnikom ram konceptualnych oraz słownictwa przydatnego w konstruowaniu i analizowaniu współczesnego spektaklu. Warsztaty czerpać będą z pracy Etchellsa, jego rozumienia i pytań dotyczących teatru i spektaklu, wypracowanych przez ponad trzydzieści lat praktyki zawodowej w samym teatrze, a także w innych dziedzinach sztuki – od muzyki i kompozycji dźwiękowej po pisanie i sztuki wizualne.

Warsztaty kierowane są do młodych, rozwijających się lub rozpoczynających działalność twórców spektakli. Uczestnicy powinni interesować się tworzeniem, bądź pisaniem lub występowaniem we współczesnych spektaklach i mieć już w tym zakresie pewne doświadczenie. Zajęcia obejmować będą działania praktyczne (improwizację, pracę nad stworzeniem krótkich spektakli itd.) oraz dyskusję służącą wymianie pomysłów.

Liczba miejsc: 15

Język warsztatów: angielski

Warsztaty odbędą się w dniach: 22 i 23 czerwca;

w godzinach: 10:00 – 13:00.

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

Dojazd, nocleg i wyżywienie w zakresie uczestników

Koszt: 150 PLN

 Aplikacje prosimy przesyłać na adres:  do dnia 20 maja.

Zgłoszenie w języku angielskim powinno zawierać krótki (do 450 znaków) biogram – profil kandydata z datą urodzenia, oraz tekst – uzasadnienie chęci udziału w warsztatach.