Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2014

Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2014

Kto wygrał? Co będziemy dzielić? – o spektaklu Dywidenda pisze Sabina Lewicka

Kiedy myślisz, że ludzie kreują reguły światem rządzące – o spektaklu Historia całkiem zwyczajna pisze Agnieszka Pisz

Pomimo różnic przyjaźń z obiadem – o spektaklu Wąż pisze Sabina Lewicka

Żubr na 13. piętrze w Pokoju – o spektaklach  Polowanie na żubra, Dziewczynka z 13. piętra i Pokój pisze Kamila Potapiuk,

„Wiedzie ci się źle… bo nie przykręcasz”– o spektaklu Złoty klucz pisze Sabina Lewicka

Inność. Wstydzić się czy zazdrościć? – o spektaklu Najmniejszy samolot na świecie pisze Sabina Lewicka

Kto obroni słabość? – o spektaklu Balladyna pisze Sabina Lewicka