zwykła czcionka większa czcionka drukuj
szukaj

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

Bytom - Katowice, 15-23 kwietnia 2012 r.

Opera Śląska w Bytomiu jest w trakcie przygotowań III edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura organizowanego dniach 15 - 23 kwietnia 2012 r.
Pragniemy przypomnieć, że Konkurs w Bytomiu jest imprezą unikatową - jedną z nielicznych tego rodzaju na świecie, a jego laureaci od kilkudziesięciu lat rozsławiają polską kulturę muzyczną; jest konsekwencją organizowanych od 1979 roku Ogólnopolskich Konkursów Wokalistyki Operowej, które zyskały sobie wysokie oceny polskich i zagranicznych krytyków muzycznych. To oni od dłuższego czasu postulowali rozszerzenie formuły Konkursu, zważywszy na jego poziom organizacyjny i unikatowość w skali światowej. W rezultacie konkursy w roku 1994 i 2000 miały charakter imprez umiędzynarodowionych - do jury zaproszono obok polskich również zagranicznych wybitnych artystów, dopuszczono również możliwość udziału obcokrajowców, o ile pracą lub studiami związani byli z Polską; natomiast Konkurs roku 2004 był już w pełni międzynarodowym Konkursem. Patron Konkursu - Adam Didur, wybitny bas, przez 25 lat solista słynnej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, przeszedł do historii jako założyciel Opery Śląskiej po 2. wojnie światowej.
Udział w obecnej edycji Konkursu jest otwarty dla wszystkich śpiewaczek i śpiewaków, niezależnie od narodowości i przynależności państwowej w wieku do 30 lat. Do Konkursu zgłosiło się 61 kandydatów, z czego zakwalifikowanych zostało 59. Największą grupę stanowią Polacy, ale w Konkursie zaprezentują się także przedstawiciele Litwy, Łotwy, Rosji, Armenii, Ukrainy, Francji, Włoch, Korei Płd. i Czech. Ich występy z akompaniamentem fortepianu (I etap w Akademii Muzycznej w Katowicach i II etap w Operze Śląskiej w Bytomiu) oraz z orkiestrą (III etap - w tym występ sceniczny - w Operze w Bytomiu) oceniać będzie międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów-śpiewaków, dyrygentów i kompozytorów. W gronie jury zasiądą: Ingrid Kremling-Domanski (Niemcy), Gioacchino Gitto (Włochy), Józef Kański (Polska), Eugeniusz Knapik (Polska), Ihor Kushpler (Ukraina), José Ferreira-Lobo (Portugalia), Wiesław Ochman (Polska), Krystyna Szostek-Radkowa (Polska), Maja Schermerhorn (Holandia), Tadeusz Serafin (Polska), Romuald Tesarowicz (Polska) oraz sekretarz Jury - Feliks Widera (Polska).
Regulamin Konkursu przewiduje trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia oddzielnie dla głosów żeńskich i męskich oraz Grand Prix.


PROGRAM KONKURSU

* UROCZYSTA INAGURACJA:
15.04. 2012 r. godz.18.00
Giuseppe Verdi "DON CARLOS" opera w 4 aktach - scena Opery Śląskiej w Bytomiu

* PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE - OTWARTE DLA PUBLICZNOŚCI (wstęp wolny)
I ETAP - 16., 17. 04. 2012 r. / godz. 11.00-14.00 oraz 16.00-20.00 - Akademia Muzyczna
im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
II ETAP - 18., 19. 04. 2012 r. / godz. 11.00 -14.00 oraz 16.00 - 20.00 - Opera Śląska w Bytomiu;
/Prezentacja programu I i II etapu odbywa się z akompaniamentem fortepianu/
III ETAP - 21. 04. 2012 r. godz. 11.00 -14.00 oraz 18.00 - 21.00 - Opera Śląska w Bytomiu
/Prezentacja programu III etapu odbywa się z towarzyszeniem Orkiestry Opery Śląskiej.
Uczestnicy w sesji wieczornej wykonują program w kostiumach z grą aktorską./

* KONCERT LAUREATÓW
22. 04. 2012 r. godz. 18.00 - Scena Opery Śląskiej;
23. 04. 2012 r. godz. 18.00 - Scena Teatru Śląskiego w Katowicach - powtórzenie części artystycznej Koncertu.

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura ma na celu podniesienie poziomu sztuki operowej w Polsce, promocję najbardziej utalentowanych polskich młodych śpiewaków operowych w konfrontacji z wyróżniającymi się przedstawicielami międzynarodowej sztuki operowej. Służy też promocji polskiej kultury muzycznej i polskiej sztuki wykonawczej zagranicą, wreszcie pozwala miłośnikom śpiewu operowego na udział w wartościowym turnieju szczególnie uzdolnionych w tej trudnej dziedzinie młodych artystów. Więcej informacji na www.opera-slaska.pl/didur

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP