<<<

Otwarte Poniedziałki w Laboratorium Dramatu

Dramatem Sofoklesa "Ajas" Laboratorium Dramatu rozpoczyna kolejny cykl poniedziałkowych spotkań. Do końca roku scena przy Olesińskiej 21 zaprasza na aktorskie czytania Biblii, dramatów antycznych, dramatów staroindyjskich oraz wykłady o związkach psychologii i kultury. W trakcie każdego spotkania - dyskusja z udziałem ekspertów, artystów i publiczności.

Obsada według greckiego kanonu
"Ajas" to najstarsza z zachowanych sztuk Sofoklesa. Rozgrywa się na tyłach wojny trojańskiej w obozie Greków, i opowiada o żołnierzu, któremu na chwilę odebrało rozum. Czytanie w najbliższy poniedziałek, 1 marca 2010 roku o godzinie 19.00, wyreżyseruje Katarzyna Raduszyńska, która obsadziła sztukę - zgodnie z greckim kanonem - wyłącznie męską obsadą. Na scenie m.in.: Mieszko Barglik, Zbigniew Dziduch, Paweł Ferens, Wojciech Solarz, Piotr Wawer, Robert Zawadzki i Piotr Żurawski. W dyskusji po czytaniu wezmą udział: dr Jagoda Hernik Spalińska (moderator i kurator cyklu), dr Zbigniew Kadłubek (filolog klasyczny) i dr Cezary Żechowski (psychiatra). "Ajas" to dramat czytany w cyklu "Toksyczna Rodzina Antyczna", który przedstawia dwa podstawowe mity tragedii greckiej - tebański i trojański - w kontekście związków rodzinnych. Pojęcie toksyczności dla określenia wyniszczających emocjonalnie i fizycznie związków, zarówno rodzinnych, jak i nierodzinnych, wprowadziła XX wieczna psychologia. Przy zastosowaniu tego pojęcia do odczytania sytuacji bohatera tragedii antycznej otwiera się nowa perspektywa czytania tych dramatów, w których to nie klątwa rządzi człowiekiem, lecz człowiek klątwą.
Następne spotkanie w ramach "Toksycznej Rodziny Antycznej" będzie poświęcone dramatowi Eurypidesa "Hekabe" i odbędzie się 29 marca 2010 roku o 19.00.

Wokół Ognia i w Ogrodzie Księgi

W poniedziałek, 8 marca 2010 o godzinie 19.00, w cyklu "Wokół Ognia" Laboratorium zaprasza na hymny "Rygwedy", "Jadźurwedy" i "Samawedy". Jako eksperci wystąpią orientaliści prof. Joanna Jurewicz, dr Cezary Galewicz i dr nauk humanistycznych Tomasz Olchanowski. Moderatorem będzie profesor Maria Krzysztof Byrski hinduista i były ambasador Polski w Indiach, który przygotował program cyklu.

15 marca 2010 roku o godzinie 19.00 scena przy Olesińskiej zaprasza do "Ogrodu Księgi", czyli na czytanie Starego Testamentu. W ramach tego cyklu wybitni polscy aktorzy czytają wybrane fragmenty Starego Testamentu w różnych przekładach i należących do różnych wyznań. Do tej pory Biblię w LD czytali m.in.: Mariusz Benoit, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Władysław Kowalski, Andrzej Łapicki, Olgierd Łukaszewicz, Jerzy Radziwiłowicz i Jerzy Trela. Autorem wyboru biblijnych fragmentów jest Paweł Śpiewak, a od marca 2010 dyskusje po czytaniach będzie prowadził Piotr Paziński, redaktor naczelny miesięcznika "Midrasz" i laureat Paszportu Polityki za powieść "Pensjonat". W roli ekspertów na marcowym czytanią wystąpią prof. Agata Bielik-Robson i dr Zenon Waldemar Dudek.

Matka Pochłaniająca
W kolejny poniedziałek, 22 marca 2010 o godzinie 19.00, doktor Zenon Waldemar Dudek poprowadzi wykład "Matka Pochłaniająca", w cyklu "Psychologia Fatum", który stanowi próbę pokazania związków między psyche a kulturą. Psychologiczna rekonstrukcja historii, wierzeń, symboli, mitów, rytuałów świeckich i religijnych pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego człowiek jest istota szczególną, zdolną naśladować samego Stwórcę w aktach twórczych (budowa świątyń, zakładanie bibliotek i uniwersytetów, literatura) i zdolną utożsamiać się z demonami, które każą siać zniszczenie i cierpienie (wojny krzyżowe, inkwizycja, masowe mordy ludzi chorych psychicznie, terroryzm).

Na wszystkie czytania i wykłady - wstęp wolny.

Laboratorium Dramatu Olesińska 21, Warszawa (Mokotów)

<<<

Jerzy Radziwiłowicz czyta Biblię

Jerzy Radziwiłowicz czyta Biblię

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP