<<<

Laboratorium Dramatu - konkurs "Sztuka monologu"

Konkurs dla dramaturgów, reżyserów i aktorów

"Sztuka monologu"

Laboratorium Dramatu w Warszawie, Dom Pracy Twórczej w Wigrach i Obiekt Znaleziony (Podziemia Galerii Zachęta w Warszawie) ogłaszają konkurs na monodram. W odróżnieniu od innych konkursów na utwory teatralne, "Sztuka monologu" nagrodzi efekt pracy zespołowej - teksty i koncepcje ich wystawienia, przygotowane przez autora reżysera i aktora.

Do konkursu można zgłosić projekty spektakli teatralnych opartych na tekstach, które nie były wcześniej wystawiane i publikowane. Przewidziane są trzy nagrody w wysokości: 20 000 zł, 15 000 zł. i 10 000 zł, które są równocześnie honorariami za zrealizowanie spektaklu. Nagrodzone monodramy zostaną wystawione w Laboratorium Dramatu w Warszawie i Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Organizatorzy zapewnią również pomoc przy realizacji spektakli oraz przygotują - we wrześniu 2010 roku - tygodniowe warsztaty twórcze dla nagrodzonych zespołów w Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Przed najciekawszymi projektami otwiera się także szansa włączenia spektakli do repertuaru Teatru Laboratorium Dramatu na Scenie w Obiekcie Znalezionym.

"Ideą konkursu jest nie tylko zachęcenie dramaturgów do pracy nad monodramami, ale przede wszystkich doprowadzenie do szybkiego wystawienia napisanych na konkurs tekstów. Chcemy uniknąć sytuacji, w której dobry tekst zdobywa nagrodę w konkursie i latami czeka w szufladzie na swojego reżysera. Drugim bardzo istotnym powodem jest zainspirowanie autora do wspólnej pracy z reżyserem i aktorem, czyli przeniesienie dramaturga ze świata literatury do świata teatru. W ten sposób powstały najciekawsze przedstawienia Laboratorium Dramatu, między innymi: "Tiramisu" Joanny Owsianko, "Gardenia" Elżbiety Chowaniec, czy "Absynt" Magdy Fertacz" - powiedział Tadeusz Słobodzianek, jeden z pomysłodawców konkursu.

Projekty oceni jury w składzie: dr Jagoda Hernik Spalińska (teatrolog), Roman Pawłowski (krytyk teatralny i publicysta), Marek Pruchniewski (dramatopisarz), Tadeusz Słobodzianek (dramatopisarz, dyrektor Laboratorium Dramatu w Warszawie) i Agnieszka Tarasiuk (dyrektor Domu Pracy Twórczej w Wigrach).

Projekt konkursowy powinien zawierać:
- tekst monodramu (do 30 stron znormalizowanego maszynopisu)
- streszczenie (maksimum 200 słów)
- eksplikację reżyserską (maksimum 500 słów)
- biogramy autorki/autora, reżyserki/reżysera i aktorki/aktora
- informacje kontaktowe

Termin nadsyłania projektów upływa 1 czerwca 2010 roku, ogłoszenie wyników nastąpi do 30 czerwca 2010 roku.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.tat.pl/informacja.php?id=1341

Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

<<<

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP