<<<

Nowości i zapowiedzi wydawnicze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, summ., rés.

LITERATUROZNAWSTWO. Joanna Kisiel: Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach

Zdzisława Mokranowska: Młodość i starość. Szkice o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, 22 zł

Józef Olejniczak: Powroty w śmierć. Eseje o śmierci w literaturze i śmierci pisarzy

Miłosz Piotrowiak: "Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?" Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba, indeks osobowy, 30 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Język - styl - gatunek. Katowickie spotkania doktorantów. Red. Małgorzata Kita, współudz. Maria Czempka-Wewióra, Magdalena Sławska, Maria Wacławek, summ., Zsfg., 22 zł

Jadwiga Stawnicka: Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą "Aktionsarten" w języku rosyjskim i polskim. T. 1: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w języku rosyjskim i polskim, 33 zł

Kategoria semantyczno-słowotwórcza "Aktionsarten" w języku serbskim, chorwackim i bośniackim, tab., wykr., schem., summ., streszcz.

PRAWO. "Silesian Journal of Legal Studies". Contents Vol. 1. Red. Barbara Mikołajczyk, 15 zł

NAUKI o ZIEMI. Robert Krzysztofik: Układ lokalizacyjny miast typu system sieci na obszarze Polski, 18 zł

FIZYKA. Anna Michnik: Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych, 15 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Człowiek a światy wirtualne. Red. Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska, Magdalena Wołek, 22 zł

LITERATUROZNAWSTWO. "Przekłady Literatur Słowiańskich". T. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Red. Bożena Tokarz, bibliogr., tab., summ., rés., 37 zł

Jacek Mydla: Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare In the Elary English Gothic

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Tajemnicze ogrody (2.). Szkice i rozprawy z literatury dla dzieci i młodzieży

NAUKI o ZIEMI. Stanisław Ćmiel: Charakterystyka wtórnie zmienionych pokładów węgla w strefach uskokowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 22 zł

Podręczniki i skrypty

NAUKI o MATERIAŁACH. Antoni Budniok, Eugeniusz Łągiewka: Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej

<<<

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP