zwykła czcionka większa czcionka drukuj
szukaj

Ogólnopolska Konferencja Naukowa FORUM MŁODEGO TEATRU pt. MŁODOŚĆ-TEATR

Lublin, 12 kwietnia 2012 r.
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego
UMCS w LublinieW ubiegłym roku zastanawialiśmy się nad związkami pomiędzy studentami a teatrem w ramach konferencji STUDENT-TEATR. W tym roku w ramach naukowego spotkania chcielibyśmy spytać o formy teatru młodego - tworzonego przez młodych, ale także przy okazji poruszyć temat kategorii młodości w teatrze, jej wartościowania czy sposobu opisywania przy jej pomocy pewnych zjawisk w sztuce scenicznej. Będzie to doskonała okazja do skonfrontowania różnych poglądów i punktów widzenia przedstawicieli środowiska teatralnego i naukowego, a także do podjęcia próby uporządkowania dotychczasowych ustaleń na temat teatru młodego, również nam najbliższego - studenckiego.

Program konferencji:
11.00 Uroczyste otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Elżbietę Rzewuską - Kierownika Zakładu Teatrologii UMCS
11.20 " Kategoria młodości w teatrze" / dr Jarosław Cymerman, Zakład Teatrologii UMCS
11.40 "Sztuka teatralna jako (meta)dziedzina ludzkiego poznania - przyczynek do recepcji pojęcia." / Łukasz Gomułka, Uniwersytet Opolski
12.00 "Młodość czy doświadczenie? O postaci Arlekina w komedii dell'arte." / Anita Czerwińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
12.20 "Młodość nie zwykła się trapić cierpieniem - dzieci w sztukach audiowizualnych." / Kinga Panasiuk, UMCS w Lublinie
12.40 "Młody wayang" / Marianna Lis, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk/ Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
13.00 dyskusja
13.30 - 14.15 przerwa14.15 "Gdzie się zaczyna profesjonalny teatr: o Festiwalu "Drabina"." / Olga Maciupa, UMCS w Lublinie
14.35 "Młodzież spotyka się teatralnie. Młody człowiek jako artysta, widz i organizator - o projekcie Spotkajmy się teatralnie, czyli ogólnopolskiej sieci Spotkań Teatralnych Zwierciadła." / Katarzyna Krzywicka, UMCS w Lublinie
14.55 "Działania Komisji Kultury ZUSS UMCS na przykładzie projektu STUDENT W TEATRZE" / Ewelina Jurasz, UMCS w Lublinie
15.15 "Recepcja spektaklu Na końcu łańcucha Teatru im. J. Osterwy w Lublinie" / Anna Petynia, UMCS w Lublinie
15.35 dyskusja
15.55 - 16.15 przerwa na kawę

16.15 Spotkanie z gościem specjalnym konferencji - Arturem Tyszkiewiczem, dyrektorem artystycznym Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

17.15 Spektakl Siakuntala Scena Małego Księcia, UMCS w Lublinie
Spektakl przygotowany jako projekt twórczy przez studentów specjalizacji teatrologicznej UMCS. Kierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas 1-3. Wsparcie w realizacji projektu Scena Małego Księcia otrzymała od Fundacji Rozwoju Wolontariatu, dzięki czemu spektakl wystawiany będzie także poza Lublinem. Scenę Małego Księcia tworzą 4 osoby: Alicja Gałązka, Wioletta Żmuda, Manoj Kumar oraz Tomasz Skorek - pomysłodawca projektu.

18.00 Panel dyskusyjny z udziałem lubelskich animatorów kultury:
Henryka Kowalczyka (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Katarzyny Jóźwik (Fundacja Teatrikon),
Eweliny Jurasz (Komisja Kultury ZUSS UMCS, Grupa ParaFraza),
Dariusza Figury (Fundacja Teatrikon),
Daniela Adamczyka (Przestrzeń Działań Teatralnych ACK "Chatka Żaka").

Organizatorzy:
Zakład Teatrologii UMCS
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów UMCS
Przestrzeń Działań Teatralnych Akademickiego Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka"

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP