14.02 - 25.03.2018 | Nowe Epifanie | Warszawa

14.02 – 25.03.2018 | Nowe Epifanie | Warszawa

Nowe Epifanie 2018

IX interdyscyplinarny festiwal wielkopostny

14 lutego – 25 marca 2018

Król – to temat, wokół którego skupiają się wszystkie wydarzenia tegorocznej
9. edycji Festiwalu Nowe Epifanie. Organizator wydarzenia – Centrum Myśli Jana Pawła II – zaprasza na interdyscyplinarny, wielkopostny festiwal, który potrwa od 14 lutego do 25 marca.

Podstawowym celem Festiwalu Nowe Epifanie jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II. Formuła Festiwalu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prezentację przedstawień teatralnych, widowisk muzycznych w przestrzeniach sakralnych, wystaw, pokazów filmowych poruszających w nowoczesny sposób tematykę religijną i teologiczną oraz towarzyszących im spotkań dyskusyjnych, prowokujących do refleksji oraz odnawiających dialog religii ze sztuką.

W ramach Festiwalu zachęcamy artystów oraz widzów do odkrywania postaci króla.
W kontekście Wielkiego Postu najważniejszym z króli jest Jezus Chrystus. Jego panowanie opiera się na paradoksach i wprowadza nowy ład. Otwiera to pole do rozmowy zarówno
na temat władzy, związanych z nią przymiotów, jak też służby i ofiary.

Główne hasło tegorocznej edycji interpretujemy również jako opowieść o władzy świeckiej – niemal cała tradycja teatru od Ajschylosa, przez Szekspira, do twórców współczesnych, podejmuje temat praw i obowiązków władcy. Podczas Festiwalu będzie można dostrzec to
w sztukach nawiązujących do rozmowy Jezusa z Piłatem takich jak „Piłat i Król” Bartosza Żurowskiego czy „Jestem” – spektaklu przygotowanego przez twórców projektu „Biblia Audio Superprodukcja” pod kierownictwem Krzysztofa Czeczota. Temat ten zaistnieje również
w reżyserowanym przez Łukasza Kosa spektaklu „Król–Duch” opartym na poemacie J. Słowackiego, w którym autor opisuje wizję ducha wcielającego się we władców Polski i Rusi.

Ale Festiwal to nie tylko teatr. Jak co roku znaczące miejsce w programie mają wydarzenia muzyczne, których kuratorami są Łukasz Kozak i Sonia Wronkowska. Warto zwrócić uwagę na dwa koncerty, podczas których usłyszmy słynny belgijski zespół Graindelavoix: „Ciemne Jutrznie” i „Nieszpory cypryjskie”. Interesująco zapowiada się także wieczór z „Psałterzem polskim” – swoją interpretację zaproponują Adam Strug i Monodia Polska oraz Maria Erdman.

Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II: Festiwal Nowe Epifanie to zaproszenie do budowania kultury. A kultura tworzy się w napięciu między głębią a nowością.
Jan Paweł II swój „List do artystów” skierował „do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych epifanii piękna”. Na Festiwalu chcemy poszukiwać epifanii, czyli powracać do objawienia, do źródeł naszej kultury, ale chcemy też poszukiwać nowości – nowych, a często ryzykownych form. Wierzymy bowiem, że w tym napięciu tworzy się piękno.

Szczegółowy program Festiwalu dostępny na: www.noweepifanie.pl

Aktualności: www.facebook.com/noweepifanie