Stało się. Studium (nie)posłuszeństwa

Każda instrukcja, jak każdy performans, zawiera w sobie mikrowładzę, wciela jakąś teorię, wykładnię działania – instrukcja Bukowskiego nie jest od tego wolna. Ale może ważniejsze jest to, że służy do uwidocznienia pojawiających się i działających politycznych ciał.

Ilustratorka: Aleksandra Pajączkowska

Stało się 14 czerwca 2018 roku podczas manifestacji studenckiej przeciw Ustawie 2.0 przy placu Szczepańskim w Krakowie. Dziś wiemy, że studenckie protesty odbywające się w całym kraju nie przyniosły spełnienia głównych postulatów, ustawa weszła w życie, weszła w życie także jej nowelizacja. Coś jednak się stało.

Ucieleśnione praktyki sprzeciwu, performanse oporu, bycie wspólnie, słuchanie się wzajemne, projektowanie nowych, lepszych światów na styku akademii, humanizmu i wizji zaangażowania młodych ludzi w przestrzeń publiczną stanowią, w moim przekonaniu, najcenniejszy ślad tamtych strategii niezgody na konkretny polityczny projekt.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wszelkiego rodzaju posłuszeństwo i nieposłuszeństwo obywatelskie, akty oporu (w tym protesty organizowane w sferze publicznej), jak również przynależność państwowa, gender, rasa, tożsamość seksualna zyskują znaczenie w wyniku codziennych powtórzeń, prób przekształceń, negocjacji w sferze publicznej właśnie – dlatego uznajemy je za performanse, które mają moc krytycznego transformowania rzeczywistości. Zakładamy sprawczość kulturową, tożsamościową, polityczną performansów – szczególnie tych, w których bierzemy udział. Wierzymy w działanie słowami, w dramatyzacje i dramaturgie społeczne – piszemy scenariusze lub godzimy się uczestniczyć w cudzych, wytwarzamy zestawy możliwości, by budować mikrowspólnoty, by się konfliktować, by performować opór wobec wymagań politycznej rzeczywistości. W tego rodzaju performansach istnieje potencjał produkowania i zdobywania wiedzy; bywają one instruktażami zachowań i praktyk cielesnych, mają też wymiary normalizujące albo subwersywne. Są pośród nas takie performanse… Takie, które stanowiąc ucieleśniony scenariusz jakichś działań, umożliwiają wytwarzanie znaczeń; które czynią widocznymi nasze myśli, wartości, przekonania.

Albo takie, które nadają ramy i aktywizują pewne działania społeczne. Inne ożywiają przeszłość, historię i kulturowe archiwa. A jeszcze inne są instrukcjami sprzeciwu, odgrywanego w przestrzeni publicznej, gdzie prywatne współwystępuje z publicznym, gdzie zawiązuje się rodzaj sojuszu ciał i myśli uczestników sprzeciwu. 27 punktów „Sprzeciwu: instrukcji obsługi” Beniamina M. Bukowskiego wytwarza ucieleśniony podmiot sprzeciwiający się. Podmiot aktywny i zaangażowany, co wcale nie znaczy, że uległy i posłuszny wyznacznikom i praktykom sprzeciwu zawartym w instrukcji. Instruktaż sprzeciwu wytwarza i funduje podmiot praktykujący sprzeciw, jednocześnie dając mu miejsce, język i ruchy ciała, dzięki którym może odstąpić od swojego bycia w performansie oporu.

„Scenariusz na kilkudziesięciu lub kilkuset protestujących aktorów w przestrzeni publicznej” albo „Chór sprzeciwiających się” – takie określenia przychodziły mi na myśl, gdy czytałam instrukcję Bukowskiego. Ciągle się wahając, czy ramy tego performansu nie są zbyt wąskie, zbyt ograniczające, naznaczające w geście interpelacji, a w konsekwencji osaczające. Tętniło we mnie poczucie, że ten tekst jest pełen autorskiej i autorytarnej władzy – która nie tyle daje instrukcje, jak protestować, jak zachować bezpieczeństwo, co wytwarza protestującą tożsamość. Wiem, że tego nie można uniknąć. Jeśli nasze ciała wychodzą na ulicę, stają się polityczne; prekarne, kruche, manifestujące, żądające.

Ilustratorka: Aleksandra Pajączkowska

Według Hanny Arendt działanie polityczne ma miejsce pod warunkiem pojawienia się ciała. Jako ciało istnieję nie tylko dla siebie, ale jestem nieustannie konstytuowana, ustanawiana i wywłaszczana przez punkt widzenia innych. Żadne ciało nie ustanawia w pojedynkę przestrzeni pojawiania się; działanie to performatywny akt twórczy, wydarza się jedynie w przestrzeni, relacji pomiędzy ciałami. Zdaniem Judith Butler stanowisko takie pomija i lekceważy te formy politycznej sprawczości, które wyłaniają się z dziedzin uznanych za prepolityczne lub pozapolityczne, i które wdzierają się do sfery pojawiania się z zewnątrz i kwestionują rozróżnienie na „wnętrze” i „zewnętrze”. Pomiędzy „wnętrzem” i „zewnętrzem”, instytucją i przestrzenią publiczną, kobiecym i męskim rozgrywa się walka o widzialność, obecność ciał, głos i przestrzeń. Tego rodzaju walka stanowi interwencję w przestrzenną organizację władzy, obejmującą rozmieszczanie i ograniczanie miejsc, w których i dzięki którym dana grupa może się pojawić. W ten sposób dokonuje się przestrzenna regulacja tego, jak i kiedy może się objawiać wola ludu. Takie ujęcie ograniczeń i rozmieszczenia określającego, kto może się pojawić – kto może stać się podmiotem pojawienia się – wskazuje, że władza działa zarówno za pomocą wykluczenia, jak i różnicującego przypisywania do miejsc.

Butler powołuje się na ustalenia Arendt zakładające podział ciał na te, które pojawią się publicznie, by mówić i działać, i seksualne, pracujące, reprodukcyjne, kobiece, urasowione, umieszczone w sferze prywatnej i prepolitycznej, kwestionując ten podział i pokazując, że zostaje on unieważniony, gdy kruche, sprzeciwiające się życie pojawia się na ulicy w postaci sojuszu, który musi walczyć o zdobycie przestrzeni pojawiania się i uobecnienia. Butler pisze: „wolność nie wyłania się ze mnie czy z ciebie, może pojawić się tylko jako relacja nas łącząca, obecna między nami czy wręcz wśród nas. Nie chodzi zatem o znalezienie godności w każdej osobie ludzkiej, ale o rozumienie człowieka jako istoty relacyjnej i społecznej, której działanie zależne jest od równości i artykułuje jej zasadę. W tym ujęciu człowiek nie istnieje, jeśli nie istnieje równość. Nie sposób być człowiekiem, nie działając wspólnie z innymi na zasadzie równości. Roszczenie do bycia równym wobec innych jest nie tylko wypowiadane lub zapisywane, ale też odgrywane, gdy ciała pojawiają się razem, czy raczej gdy za sprawą działania powołują przestrzeń pojawiania się do istnienia”.1

Przywołuję ten fragmentaryczny namysł Arendt/Butler nad politycznością ciał obecnych w przestrzeni publicznej oraz powoływania za pomocą działania przestrzeni do pojawiania się i tworzenia solidarności i równości, ponieważ tak chcę rozumieć instrukcję sprzeciwu Bukowskiego.

Każda instrukcja, jak każdy performans, zawiera w sobie mikrowładzę, wciela jakąś teorię, wykładnię działania – instrukcja Bukowskiego nie jest od tego wolna.

Ale może ważniejsze jest to, że służy do uwidocznienia pojawiających się i działających politycznych ciał.

P.S. Byłam z Wami i dziękuję Wam, sprzeciwiający się w zgodzie i w niezgodzie z instrukcją.

Przypisy
  1. Zob. J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, tłum. J. Bednarek, Warszawa 2016, s. 79.
Adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych. Autorka książek: „Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza” (Kraków 2007), „Samoprezentacje. Sade i Witkacy” (Kraków 2010). Zajmuje zagadnieniami performatyki, performatywnością zjawisk kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej kultury potransformacyjnej. Obecnie przygotowuje autorską monografię „Nieudane emancypacje. Sztuka i projekty polskości”.
Temat numeru: Performanse oporu: protesty studenckie
Podobne

Wszystkie barwy „Teatru”

Nie ma mowy o tym, żebyśmy kosztem indywidualnych przekonań wyznaczali sztywną linię pisma, choć oczywiście pewne opinie wyrażane są na naszych łamach częściej, a inne rzadziej. Pluralizm widać także w naszych corocznych werdyktach dotyczących nagród „Teatru”. Naszymi laureatkami w ostatnich latach była i Anna Seniuk i Justyna Wasilewska, a laureatami – Jerzy Stuhr i Andrzej Kłak. Choć oczywiście dla wyznawców post-teatru zawsze będziemy zbyt zachowawczy… – z Jackiem Kopcińskim rozmawia Katarzyna Niedurny w ramach cyklu wywiadów z redaktorami naczelnymi czasopism teatralnych.

19 01 2020

Całowanki zamiast zdrowasiek

Autor „Odlotu” tka swój udramatyzowany poemat z często nieoczywistych skojarzeń i strzępkowych cytatów, budując tym samym groteskową alegorię zglobalizowanej pamięci (pop)kulturowej, niejako przepuszczonej przez filtr katastroficzno-katolickiej wyobraźni. – o „Odlocie” Zenona Fajfera pisze Alicja Müller.

12 10 2019

Teatr na kredyt

Twórcy i twórczynie przeprowadzają krytyczną analizę rzeczywistości kapitalistycznej, w której relacje międzyludzkie, zarówno na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej, jak i moralnej, kształtują się w oparciu o pojęcie „długu” oraz modelowych figur wierzyciela/ wierzycielki i dłużnika/ dłużniczki. – Adriana Mickiewicz recenzuje „Dług” w reżyserii Jana Klaty.

12 10 2019

Liczba pojedyncza czy liczba mnoga?

Pozornie wydaje się, że tytułowa bohaterka filmu, Halla, mogłaby stać się jedną z aktywistek opisywanych przez Solnit. Wskazuje na to jej zaangażowanie w ochronę środowiska, wiara w swoje racje i chęć uzyskania wpływu na politykę energetyczną kraju, którego jest obywatelką – Zuzanna Berendt pisze o „Nadziei w mroku” Rebeki Solnit oraz o filmie „Kobieta idzie na wojnę” w reż. Benedikta Erlingssona

12 10 2019

Konstelacje

Formy niemieszczące się w określonej przez prawo strukturze są dowodem na to, że konieczność wyboru pomiędzy instytucją publiczną a kolektywem wciąż działa niekorzystnie na polaryzację pracy na rzecz rozwoju artystycznego i badawczego – pisze Anna Olszak o „Kolektywach teatralnych, artystycznych i badawczych”.

12 10 2019

Pismo w dobie przemian

Nie robiłem żadnej rewolucji. Dopiero po dobrych paru latach, już w dwudziestym pierwszym wieku, zmieniłem wewnętrzny układ pisma, czyli jego szkielet, strukturę. Zapłaciłem za to boleśnie, bo jeden z najbardziej poważanych przeze mnie ludzi w branży, mój niegdysiejszy promotor, Jerzy Timoszewicz, na parę lat zerwał ze mną wszelkie stosunki, krzycząc przedtem: „Dlaczego zabrał mi pan mój Dialog?!”. Tymczasem podstawa pozostała niezmieniona – z Jackiem Sieradzkim rozmawia Katarzyna Niedurny w wywiadzie otwierającym jej autorski cykl „Naczelni”.

12 10 2019

RAVE TILL THE GRAVE

Reżyserka tworzy silną paralelę między klasowym odbiorem choreomanii a tańcami wytworzonymi przez mniejszości rasowe i seksualne, będącymi ich własnym językiem buntu. Ostatecznie jednak przedstawiciele klas uprzywilejowanych zawłaszczyli te formy ekspresji i poddali je procesowi normatywizacji – Justyna Machaj pisze o „Truciźnie” w reżyserii Marty Ziółek

19 04 2020

W ruchu / w bezruchu

Kolory zalewają scenę, przestrzeń wypełnia gęsty dym. Piekielny skrzekot przeplata się z eterycznym dźwiękiem dzwoneczków i uderzeniami gongów, natchnione frazy pieśni Ne me quitte pas przeradzają się w słowa Psalmu 51 Miserere mei, Deus; spomiędzy kakofonii przebijają się wykrzykiwane manifesty rapera Bartusia 419. Twórcy Boskiej Komedii uruchamiają rozpędzoną machinę chaosu, tworzą wielowymiarowe sceniczne horror vacui. Stąd nie ma ucieczki – Agata Tomasiewicz pisze o „Boskiej Komedii” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego.

25 03 2020

Było ich siedem. Osiem!

Skandal! Czy już poszła plotka o tym, że Diabły to nowa Klątwa i że dla własnego komfortu lepiej nie zabierać na spektakl zbyt dużej torebki, a w niej niepotrzebnych rzeczy, bo wejściu na salę towarzyszy kontrola bezpieczeństwa, która zawsze delikatnie opóźnia rozpoczęcie przedstawienia? – Agata M. Skrzypek pisze o „Diabłach” w reżyserii Agnieszki Błońskiej.

17 03 2020

Istotne sprawy studentów

Poddawanie się przymusowi tworzenia ostrych i wyrazistych opowieści o zbiorowych praktykach oporu, będących w istocie nieostrą negocjacją wielu interesów i potrzeb, stanowi odsłonę neoliberalnego przymusu produktywności w wytwarzaniu uproszczonych, nastawionych na efekt narracji o tym, że coś się jednak „udało”

14 02 2020

Mam ciało!

Na wszelkie kryzysy – nie tylko te tożsamościowe, ale i fizyczne – Dziemidok daje jedną receptę: trzeba tańczyć. Taniec zaczyna przy akompaniamencie ciszy, potem kontynuuje do muzyki, która jakby rozbrzmiewa w całości w jego głowie, a do widowni docierają tylko kakofoniczne stukoty. Niestaranna melodia przekształci się w końcowej tanecznej części wykładu performatywnego w swingowy In dieser Stadt Hildegard Knef. Wewnętrzny przymus tańczenia, który staje się wręcz miłością, wydaje się być jednocześnie życiowym spełnieniem i eskapizmem – dwiema nieodłącznymi stronami pasji. Jedyną miarą sensu tego działania jest pewność siebie – Agata M. Skrzypek pisze o festiwalu Ciało/Umysł.

13 02 2020

Grotowski i cała reszta

Próba umieszczenia „odwrotu od Grotowskiego” w ciągu nieświadomych walk o artystyczną niezależność podważa dużą część krytycznej recepcji działalności reżysera „Akropolis” koncentrującej się na problemie relacji władzy. Sygnał takiej dyskursywnej kapitulacji przed majestatem wielkiego twórcy odwraca uwagę od praktyk nauczyciela i kieruje ją na „traumę” uczniów. Z takiej perspektywy krytyka „męskiego geniusza” wytraca swoją sprawczość i wartość – Mateusz Kaliński pisze o „Ja, bóg” w reżyserii Tomasza Rodowicza i Joanny Chmieleckiej.

07 02 2020

Poszukiwania w ciele

Konstytuowanie się nowej, hybrydycznej, cielesnej tożsamości w spektaklu wyklucza istnienie binarnego systemu świata opartego na opozycjach: naturalne – sztuczne czy człowiek – maszyna –
Natalia Brajner pisze o „Końcu śmierci” w reżyserii Tomasza Bazana.

22 01 2020

Sztuka jest jak Ibuprom

Wyświetlane na ekranie ponad sceną nazwy miast otwierają kolejne rozdziały spektaklu, które, z pozoru zupełnie ze sobą niezwiązane, łączą się w spójny obraz przedstawiający niemoc, obcość, wyizolowanie i bezsilność wobec rzeczywistości. Każda z dziesięciu lokalizacji to inny krajobraz i inna perspektywa. Zaczynamy w Madrycie – Julianna Błaszczyk pisze o „Możliwościach znikających przed krajobrazem” w reżyserii Tanyi Beyeler i Pabla Gisberta.

23 12 2019

Alien

W momencie zwierzenia się bohaterki o chwili, w której poczuła, że choruje na nowotwór, na scenę wchodzi Piotr Polak w czerwonym, piankowym stroju raka. Twórcy i twórczynie konsekwentnie wykorzystują kampową estetykę, by przedstawiać coraz bardziej emocjonalne tematy. Kontrast między formą a treścią ma uderzać odbiorcę, co ma umożliwić mu pogłębioną analizę prezentowanych problemów – Julia Wróblewska pisze o „Jezusie” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego.

16 12 2019

Aneks – recenzja wystawy „Zmiana ustawienia”

Rzecz jasna, podkreślany przez Buchwald oryginalny status zaprezentowanego w Zachęcie spojrzenia w przeszłość należy postrzegać przede wszystkim jako chwyt marketingowy, mający wyjść naprzeciw wszystkim tym, których zniechęca wizja niemałych sal warszawskiej galerii, po brzegi wypełnionych wyblakłymi projektami scenograficznymi i butwiejącymi konstrukcjami. Za niewinnym z pozoru gestem, kryje się jednak niebezpieczna, choć już całkiem dobrze rozpoznana, pułapka – pisze Maciej Guzy o wystawie „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku”.

09 12 2019

Biblia ilustrowana – esej o kostiumach w spektaklu „Jezus”

Korzystanie z oferty second handów, tworzenie prac z materiałów recyklingowanych staje się deklaracją kostiumografki i manifestem chęci ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu odzieżowego na środowisko naturalne i występującej w jego ramach nadprodukcji ubrań – pisze Seba Tokarczyk o praktyce kostiumograficznej Hanki Podrazy oraz kostiumach w spektaklu „Jezus”.

09 12 2019

Słuchanie kryzysów

Goebbels, Lauwers i Marthaler – ojcowie (!) założyciele współczesnego europejskiego teatru, mający znaczący wpływ także na polskie środowisko teatralne po 1989 roku – prezentują swoje obserwacje na temat rzeczywistości w formie dość stotalizowanej struktury scenicznej, przygniatającej widzki i widzów niemal każdym swoim elementem – Maciej Guzy pisze o trzech spektaklch prezentowanych podczas tegorocznej edycji Ruhrtriennale w Bochum

31 10 2019

Rozejrzyj się

Podjęcie przez twórczynie i twórców teatralnych i performatywnych refleksji na temat krajobrazu nie powinno być zaskakujące – w końcu krajobraz nie jest naturalnym fenomenem, a filtrem, przez jaki patrzymy na rzeczywistość, konstruowanym zresztą przez sztuki wizualne od stuleci. – Kacper Ziemba pisze o spektaklach prezentowanych w ramach cyklu komuny//warszawa „Krajobraz. Minifest”.

21 10 2019

Destrukcja obsługi

Teatr o ekologicznym zacięciu musi wskazywać rzeczywistych winnych katastrofy klimatycznej. A do tego niezbędna jest ostra, polityczna sztuka, która pomogłaby wyzwolić polski mejnstrim z hegemonii neoliberalnego dyskursu.

12 10 2019

Maszynki do świerkania

Głos – jego skala, barwa i inne techniczne parametry – dyktuje śpiewakom nie tylko dobór ról, lecz także zmusza ich do podporządkowania codziennej egzystencji zachowaniu wokalnej kondycji – Katarzyna Dobrowolska pisze o sytuacji śpiewaków operowych

12 10 2019

Jak przestałem się martwić i pokochałem globalne ocieplenie

Jak pogodzić „faktyczność” globalnego ocieplenia z polityczną sprawczością człowieka, który miałby mu zaradzić? Sprzeczności tej niestety nie da się rozstrzygnąć, dopóki nie uznamy, że wiedza naukowa ma status probabilistyczny, a nie prawdziwościowy. Służy ona bowiem przewidywaniu przyszłości na podstawie dostrzeżonych prawidłowości, a nie samemu opisowi stanów rzeczy. – pisze Konrad Wojnowski w eseju poświęconym kryzysowi racjonalnego dyskursu w obliczu katastrofy klimatycznej.

12 10 2019

Zaniechać zemsty?

Dlaczego wybór padł konkretnie na Mosul? To miasto o wielowiekowej historii, biblijna Niniwa, do której zmierzał prorok Jonasz, by ostrzec jej mieszkańców przed gniewem bożym i skłonić ich do pokuty. Na szczęście Rau nie rozwija tego wątku w spektaklu, unikając skazania skomplikowanej rzeczywistości dzisiejszego Mosulu na naiwne chrześcijańsko-kolonialne moralizatorstwo – pisze Bartłomiej Janiczak o „Orestesie w Mosulu” w reżyserii Milo Raua.

12 10 2019

Ani praca, ani sztuka, ani prawda

Rubin i Janiczak wchodzą w dialog z nieprawdziwością propagandowego filmu, proponując zachwianie prawdziwością odczuć towarzyszących jego odczytywaniu. Co czujemy, gdy patrzymy na ludzi, którzy niedługo wyjadą do Auschwitz? Co to z nami robi? Jak możemy wyjść poza dialektykę przerażenia i litości? – Maciej Guzy recenzuje spektakl Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina „Kurt Gerron. Führer daje miasto Żydom”.

12 10 2019

W lustrze dalekiej kultury

Punktem odniesienia dla spektaklu Makohona jest teatr Takarazuka założony w 1914 roku w mieście o tej samej nazwie. Nowatorskość tego przedsięwzięcia polegała na tym, że na scenie występowały tylko kobiety, chociaż na początku ubiegłego wieku w japońskich teatrach grali głównie mężczyźni – Radek Pindor recenzuje „TAKARAZUKA camp” w reżyserii Eryka Makohona.

08 08 2019

Statyści we własnym życiu

Twórczynie i twórcy nie próbują zmieniać rzeczywistości, są bowiem świadomi swojej pozycji; dają temu wyraz, ofiarowując bohaterkom i bohaterom dużo wolności, w której ci mogą pozostać w stanie albo aktywności, albo kontemplacji. – Kacper Ziemba recenzuje „Kino moralnego niepokoju” w reżyserii Michała Borczucha.

05 07 2019

Ojcowie (z) Kościoła

Premiera spektaklu – zbiegająca się w czasie z filmem „Tylko nie mów nikomu” braci Sekielskich – pozwala zwolennikom teorii spiskowych snuć domysły, że to kolejny przykład działalności antykościelnego układu – pisze Jan Karow o „Dzieciach Księży” w reżyserii Darii Kopiec.

05 07 2019

Grupa wsparcia – wywiad z Piotrem Mateuszem Wachem

Schemat jest wszędzie podobny. Wystawa, która kosztuje kilka milionów złotych czy dolarów, jest wielkim produktem, a osoby, które są w nią najmocniej zaangażowane, zostają wykorzystane – z Piotrem Mateuszem Wachem – artystą, tancerzem, performerem – rozmawia Julia Kowalska

05 07 2019

Odpowiedzialni za wyobraźnię

„Bezkarnie” jest kolejnym głosem krytycznym wobec ojców założycieli i ojców dyrektorów, których alienujące i totalizujące myślenie o teatrze podtrzymuje mity dotyczące społecznego statusu artysty.

04 07 2019

Dopiero śpiew daje swobodę?

Śpiew ma na stałe zarezerwowane miejsce na scenach teatrów dramatycznych, od eksperymentalnego teatru akademickiego w zachodnim stylu, po lokalne studia młodzieżowe czy emigracyjne amatorskie trupy – Katarzyna Dobrowolska pisze o roli pieśni w teatrze ukraińskim

04 07 2019

Nic tak nie działa jak czerwona sukienka

Wyjątkowe oddziaływanie retrospektywy „The Artist Is Present” opiera się na sile produkowanych przez Abramović obrazów, które wybijają się na niezależność i budują ikoniczny wizerunek artystki – Weronika Wawryk pisze o strategiach kreowania wizerunku przez Marinę Abramović

04 07 2019

Poważna sprawa

Wszystko wskazuje na to, że Marinie Abramović na etyce postępowania nie bardzo zależy, a pozycja, na jakiej często jest stawiana, to konstrukt, z którym nie identyfikuje się ona nawet w minimalnym stopniu. Tym, na czym wyraźnie jej zależy, jest poważne traktowanie własnej twórczości – Zuzanna Berendt recenzuje wystawę Mariny Abramović „Do czysta”

04 07 2019
SITEMAP