teatralia

Fb-Button
Teatralia to zgodnie z etymologią „rzeczy odnoszące się do teatru”, dlatego w naszej pracy:

jesteśmy: w teatrach, na premierach, performansach, spotkaniach z twórcami, akcjach parateatralnych

podejmujemy: akcje promocyjne i inicjatywy (Przysposobienie krytyczne, happeningi, spotkania z twórcami)

propagujemy: myśl teatralną (historyczną i najnowszą), działalność instytucji teatralnych

publikujemy: recenzje ze spektakli, zapowiedzi premier, teksty tematyczne i teoretyczne, eseje i felietony, wywiady i szkice

relacjonujemy: wydarzenia teatralne, czytanie dramatów, promocje książek o teatrze, festiwale

rozmawiamy: z artystami i ludźmi teatru

informujemy: co i gdzie dzieje się na mapie teatralnej

stymulujemy: siebie nawzajem do wspólnych działań i samorozwoju, innych do własnych eksploracji teatralnych

szukamy: partnerów i przyjaciół, organizatorów festiwali i wydarzeń teatralnych, z którymi możemy współpracować, a przede wszystkim – teatralnych inspiracji

„Teatralia” – ogólnopolski Internetowy Magazyn Teatralny,  a jednocześnie miejsce rozmów i spotkań pasjonatów teatru, które powstało 1 października 2008 roku z inicjatywy Magdy Raczek i Pawła Łapińskiego. Pierwsza redakcja czasopisma wyłoniła się z grupy recenzentów Forum Młodych Krytyków, które działało przy „Dzienniku Teatralnym”.

Redaktorki naczelne:

2008 – 2015 Magda Raczek

2012 – 2015 Katarzyna Lemańska i Karolina Wycisk

2015 – 2016 Alicja Müller i Katarzyna Oczkowska

216 – 2018 Alicja Müller i Katarzyna Mikołajewska 

2018 – Zuzanna Berendt, Julia Dudzińska, Anna Majewska i Wiktoria Tabak

 

***

W sprawie publikacji tekstów prosimy o kontakt z  redaktorkami naczelnymi  ( Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

SITEMAP