Współpraca

Z “Teatraliami” współpracuje około trzydzieścioro pięcioro autorów i autorek tekstów. Są wśród nich młodzi krytycy i krytyczki, którzy od kilku lat, publikując w różnych mediach, kształtują krajobraz polskiej krytyki teatralnej i doświadczeni autorzy z kręgu akademickiego. Od lipca 2019 roku zespół “Teatraliów” powiększył się o ilustratorów i ilustratorki, którzy tworzą oprawę graficzną pisma.

Osoby zainteresowane współpracą z redakcją prosimy o wiadomość mailową (więcej informacji w zakładce Kontakt), zawierającą w przypadku autorów i autorek propozycję recenzji, artykułu, wywiadu lub tekstu problemowego oraz próbkę opublikowanego wcześniej tekstu własnego, a w przypadku ilustratorów i ilustratorek wykonaną dowolną techniką ilustrację tekstu.

Osobom dopiero rozpoczynającym pracę recenzencką lub zainteresowanym rozwijaniem swoich umiejętności oferujemy możliwość pisania do gazet festiwalowych wydawanych przez “Teatralia”.

“Teatralia” działają na zasadzie non-profit.

SITEMAP